Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB (2017). Ultrasonic and thermal pretreatment of apple pomace to improve biochemical methane potential.  Environmental Progress  Sustainable Energy, Doi: 10.1002/ep.12836 (Yayın No: 3823416)
 2. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB (2017). Investigation of various pollutants removal in leachate by electrocoagulation method.  Pamukkale University Journal of Engineering Sciences, 23(9), 1055-1058., Doi: 10.5505/pajes.2017.73693 (Yayın No: 3823384)
 3. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2016). REMOVAL OF HEAVY METALS  Cu  Cd AND Zn  FROM CONTAMINATED SOILS USING EDTA  AND FeCl3.  Global NEST Journal, 18(1), 98-107. (Yayın No: 2682386)
 4. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2015). Use of diatomite for the removal of lead ions from water  thermodynamics and kinetics.  Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29(4), 696-704., Doi: 10.1080/13102818.2015.1039059 (Yayın No: 1458913)
 5. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2015). Biodrying for municipal solid waste  volume and weight reduction.  Environmental Technology, 36(13), 1691-1697., Doi: 10.1080/09593330. 2015.1006262 (Yayın No: 1313006)
 6. BİLGİN MELAYİB,ŞİMŞEK İSMAİL,TULUN ŞEVKET (2014). Treatment of domestic wastewater using a lab scale activated sludge vertical flow subsurface constructed wetlands by using Cyperus alternifolius.  Ecological Engineering, 70, 362-365., Doi: 10.1016/j.ecoleng.2014.06.032 (Yayın No: 1067823)
 7. ÇAKIR A ÇAĞATAY,GÜLOĞLU PINAR,BİLGİN MELAYİB,ERTEN ELA ŞULE (2012). Comparison of Randomly oriented ZnO Nanorods and Butterfly type ZnO Nanorod Bundles for Toluidine Blue Photocatalytic Degradation.  JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS, 14(3-4), 230-237. (Yayın No: 1067821)
 8. BİLGİN MELAYİB,AKINCI GÖRKEM (2011). Electrokinetic Remediation of Petroleum Hydrocarbons Spiked Soils.  Journal of International Environmental Application&Science(Vol.6), 299-309. (Yayın No: 1327077)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Sarptaş H, Erdin E, Erdinç E, Yılman Ş.B, Bilgin M İzmir EgeÇev Plastik ve Pet Geri Kazanma Tesisi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327514)
 2. Akıncı G., Gök G., Kokulu D, Bilgin M,Onargan T, Danışman M.A., Küçük K Uşak ta Katı Atık Yönetini ve Deponi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2010 (/)(Yayın No:1327531)
 3. Akıncı G, Bilgin M, Gök G, Erdin E A New Approach to Obtain Energy from Wet Organic Waste.  Moving Organic waste Recycling towards Resource management and biobased Economy (/)(Yayın No:1327520)
 4. Bilgin Melayib, Tulun Şevket Solid Waste Recycling Potential of Aksaray Province.  Istanbul International solid Waste, Water and Wastewater Congress (/)(Yayın No:1327090)
 5. Güven E, Erdin E, Bilgin M Menemen Kompostlaştırma Tesisi Teknik Özellikleri ve Proses Akışı.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327516)
 6. Staeb J, Erdin E, Fischer K, Yılman Ş.B., Bilgin M, Kranert M Kaiserbach Deponisinde ve Ayrı Biriktirme Merkezinde Yeşil Atıkların Kompostlaştırılması.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327517)
 7. Tulun Şevket, Arslan İsmet, Bilgin Melayib Renewable energy Sources and Solar Energy Potential in Turkey.  7th ARCHENG-2012 International Architecture and Engineering Symposiums (/)(Yayın No:1327087)
 8. Erdin Ertuğrul, Bilgin Melayib, Engin Fikret, Pamukoğlu Yunus, Ak Mesut, Baştan Yılman Şebnem Marmaris ve Köyceğiz Dalyan Ortaca gibi turistik beldelerde deponi tekniği ve deponi işletilmesi katı atık  yönetimi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri-2008 (/)(Yayın No:1327118)
 9. Erdin E., Bilgin M., Yılman Ş.B. Kullanılmış Araçların Geri Kazanma Tesislerine Örnekler.  Uluslararası Katılımlı Polimerik Kompozitler Sempozyum-Sergi ve Çalıştayları (/)(Yayın No:1327523)
 10. Bilgin M, Erdin E Eskiizmir Uzundere Kompost Tesisi nden KAGK Tesisine Dönüşüm.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327519)
 11. Erdin E., Bilgin M, Yılman Ş.B., Akıncı G., Examining of Domestic Solid Waste Problems in Turkmenistan Based on Medium   Small City.  International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republics (/)(Yayın No:1327111)
 12. Akıncı G, Bilgin M, Güven E, Erdin E Managing Organic Waste In Turkey  The Relation Among the Characterization  Properties and results.  Moving Organic Waste Recycling Towards Resource management and Biobased Economy (/)(Yayın No:1327521)
 13. Erdin Ertuğrul, Bilgin Melayib, Baştan Yılman Şebnem, Akıncı Görkem Examining of Household Solid Waste Problems in Turkmenistan Based on a Big City.  International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republics, 240-252. (/)(Yayın No:1327109)
 14. Erdin E., Bilgin M., Sarptaş H, Baycan N Türkiye de Katı Atıklarda Biyolojik İşlemler Konusundaki Deneyimler  Durum ve Gelişmeler.  Türk Alman Katı Atık Günleri 2006 (/)(Yayın No:1327524)
 15. Çakır Çağatay, Güloğlu Pınar, Bilgin Melayib, Erten Ela Şule Photocatalytic degradation using different type ZnO nanorods for decontamination of waste water.  6th International Ege Energy Symposium and Exhibition (6th IEESE) (/)(Yayın No:1327100)
 16. Bilgin M, Erdin E, Sarptaş H 1990 lardan Bugüne Harmandalı Deponisi ve İşletilmesi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327513)
 17. Akıncı G, Bilgin M, Türkman A Petrol Hidrokarbonlarının Topraktan Hızlandırılmış Arıtımı.  Blacksea International Environmental Symposium (/)(Yayın No:1327522)
 18. Akıncı G, Bilgin M., Erdin E. Evsel Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Kompostlaştırılması.  Türk Alman Katı Atık Günleri 2006 (/)(Yayın No:1327525)
 19. Özbaş G, Erdin E, Bilgin M, Baştan Yılman Ş, Pamukoğlu M.Y Sanayi  Ticari  Ambalaj ve Tehlikeli Atıkların Toplanmasında   Taşınmasında Burcu Girişimi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327515)
 20. Bilgin M, Erdin E, İkier İ, Genç E, Taşkıncan F Naldöken İzmir Kâğıt Atıklarını Değerlendirme Tesisi.  Türk-Alman Katı Atık Günleri 2008 (/)(Yayın No:1327518)
 21. Erdin E., Yılman Ş.B., Akıncı G., Bilgin M The integrated plan of SWM fort he Syrian Coastal Region.  International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan Caucasus and Turkic Republics (/)(Yayın No:1327110)
 22. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB,SOLAK AYŞE (2017). Arıtma Çamurlarından Ultrases Ön İşlemiyle Ağır Metal Giderimi.  2nd Internaional Mediterranean Science and EngineeringCongress (IMSEC 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3823492)
 23. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET,GÜÇLÜ EMİNE (2017). Kimyasal Ön İşlemlerin Arıtma Çamurlarındaki Çinko (Zn) Ağır Metalinin Çözünürlüğe Etkisİ.  2nd InternaionalMediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3823513)
 24. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB,Solak Ayşe (2017). Arıtma Çamurlarından Ultrases Ön İşlemiyle Ağır Metal Giderimi.  2nd Internaional Mediterranean Science and EngineeringCongress (IMSEC 2017) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3708754)
 25. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET,Güçlü Emine (2017). Kimyasal Ön İşlemlerin Arıtma Çamurlarındaki Çinko (Zn) Ağır Metalinin Çözünürlüğe Etkisi.  2nd InternaionalMediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (/Sözlü Sunum)(Yayın No:3708765)
 26. AKINCI GÖRKEM,GÖK GÜLDEN,BİLGİN MELAYİB (2017). PLANT BIOCONCENTRATION AND TRANSLOCATIONFACTORS OF HEAVY METALS IN AN AREA UNDER THEINFLUENCE OF A THERMAL POWER STATION.  9th International Conference onEnvironmental Engineering and Management, 427-428. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3967391)
 27. AKINCI GÖRKEM,GÜVEN ELİF DUYUŞEN,BÖLÜKBAŞ AYŞENUR,GÖK GÜLDEN,BİLGİN MELAYİB (2016). A SWOT Analysis for Municipal Waste Management in Turkeyand the Challenges in the Course of Access to EU.  Recy & DepoTech 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3381082)
 28. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB (2016). Sızıntı Sularında Çeşitli Kirleticilerin Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Gideriminin İncelenmesi.  Uluslararası Kentsel Su Ve Atıksu Yönetimi (Uksay) Sempozyumu (/)(Yayın No:2945387)
 29. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2016). Sızıntı Sularının Biyolojik ve Yapay Sulak Alan Yöntemleri ile Arıtılabilirliği.  Uluslararası Kentsel Su Ve Atıksu Yönetimi (Uksay) Sempozyumu (/)(Yayın No:2945395)
 30. TULUN ŞEVKET,BİLGİN MELAYİB (2015). The Examination of Composting of Organic Waste inAksaray.  Türk – Alman Katı Atık Günleri, TAKAG 2015 (/)(Yayın No:2041416)
 31. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2015). Removal of Nickel  II  Pollution in Water by Diatomite.  International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE (/)(Yayın No:2041276)
 32. BİLGİN MELAYİB,TULUN ŞEVKET (2015). Investigation of Heavy Metals in Soil TransportMechanism.  International Conference on Civil and Environmental Engineering,ICOCEE (/)(Yayın No:2041115)

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. BİLGİN MELAYİB,AKINCI GÖRKEM (2010). Petrol Hidrokarbonları ile kirlenmiş doğal toprağın elektrokinetik yöntemle arıtımı.  DEÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi(2), 1-15. (Kontrol No: 1327083)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Bilgin M, Akıncı G. Demir Çelik Endüstrisi Curuflarının İnşaat Malzemesi Katkısı Olarak Değerlendirilebilirliği.  Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 (/)(Yayın No:1327533)
 2. Şen G., Bilgin M Kompostlama Sürecinde Ağır Metal Davranışları.  Üçüncü Ulusal Katı Atık Kongresi (/)(Yayın No:1327539)
 3. Akıncı G., Bilgin M Evsel katı atık ve arıtma çamurunun aerobik ve anaerobik kompostlanması.  Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 (/)(Yayın No:1327535)
 4. Şen G., Bilgin M, Kokulu Güven D Ambalaj Yönetmeliği Ve Sanayi Sorunları.  Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi (/)(Yayın No:1327538)
 5. Yağmur B., Akıncı G., Erdin E., Bilgin M The Results Obtained from Canola  Colza  Brassica Napus ssp  Oleifera L   Cultivation By Soil Application of Aerobically Stabilized Treatment Plant Sludge Generated From İzmir City.  Ulusal Arıtma Çamurları Sempozyumu AÇS-2009 (/)(Yayın No:1327530)
 6. Bilgin M, Akıncı G., Danışman M.A., Tarcan G Deri Sanayi Atıklarının Kula Bölgesi Toprakları Akarsu ve Yeraltı Sularına Etkisi.  Çevre Sorunları Sempozyumu (/)(Yayın No:1327532)
 7. Bilgin M, Şimşek İ, Tulun Ş, Esen M Lemna Minor  Su mercimeği  kullanarak sulardan Ni ve As giderimi.  Baki Canik Su Medeniyeti Sempozyumu, 84 (/)(Yayın No:1327526)
 8. Bastan Yılman Ş, Erdin E, Bilgin M, Kranert M Katı Atık Oluşumunu Kaynağında Azaltma Ve Türkiye deki Sosyo Ekonomik Değerler Arasındaki İlişki.  Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI (/)(Yayın No:1327528)
 9. Gök G., Bilgin M., Akıncı G. Termik Santraller Etrafında Yetiştirilen Bitkilerde Ağır Metal Birikimi.  Ekoloji Sempozyumu (Özet Bildiri/)(Yayın No:1327527)
 10. Akıncı G., Bilgin M, Kokulu D İzmir Evsel Katı Atıklarında Geri Kazanılabilir Maddelerin Oranları.  Ulusal Çevre Sempozyumu 2007 (/)(Yayın No:1327537)