Anasayfa

Hakkımda

Melayib BİLGİN, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Teknolojisi Anabilim Dalından Doktora derecesine sahiptir.

Halen Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde  Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları

  • Katı Atık Yönetimi
  • Toprak Kirliliği ve Kontrolü
  • Biyogaz
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • Geri Dönüşüm Teknolojileri
  • Elektrokinetik Arıtım

Akademik

Doçent Doktor                        “2017” -“Bugün” Aksaray Üniversitesi
Yardımcı Doçent Doktor       “2011” -“2017” Aksaray Üniversitesi
Araştırma Görevlisi                “2004” – “2010” Dokuz Eylül Üniversitesi
Araştırma Görevlisi                “2001” – “2014” Niğde Üniv. Aksaray Müh. Fakültesi